Business Academy horizontal PNG

Uzņemšana “Business Academy”

Pieteikšanās online testam un iepazīšanās intervijām ir atvērta!

Application Business Academy

Studentu uzņemšana notiek 4 posmos, kur sākumā jāaizpilda online forma, pēc tam jāaizpilda online tests un tad students tiek aicināts uz interviju, pēc kuras tiek pieņemts lēmums, par piedāvājuma izteikšanu par studenta uzņemšanu.

Number 1 - Business Academy

Piesakies

Number 2 - Business Academy

Aizpildi testu

Number 3 - Business Academy

Nāc uz interviju

Number 4 - Business Academy

Paraksti līgumu

Studenta vērtēšanā
lietas, ko ņemam vērā:

Bez centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā, vērtējam arī cilvēku kā personību. Viņa redzējumu uz karjeru, ambīcijas, vērtības. 

Uzņemšanas rezultāts tiek aprēķināts šādi: iepriekšējās izglītības rezultāti (60%) + online tests (10%) + intervijas (30%)

Personības noteikšanas testā un pārrunās vērtēsim studenta spēju sastrādāties komandā, loģiku, spēju ātri reaģēt un neapjukt, kā arī vēlmi un ambīcijas attīstīties. Vērtības, ko mēs esam izvirzījuši kā mūsu prioritāti ir šādas:

–  Radošums un uzdrīkstēšanās

– Izaugsmes domāšana veids un ambīcijas

– Cieņa un sadarbība

– Atbalsts un atbildība

– Godprātība

 

Uzņemšanas process

Lai būtu iespējams uzņemt, pretendentam ir jābūt:

– Iegūta vismaz vidējā izglītība;

– Vidējais sekmju rezultāts vismaz 7;

– Centralizētie eksāmeni angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.

Dokumenti, kas jāiesniedz, pirms aicinājuma uz interviju:

– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte; 

– jāiesniedz attestāta vai diploma kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas un jāuzrāda oriģināli;

– uzrāda maksājuma apliecinājumu par pieteikšanās maksu 35 EUR apmērā.

Aizpildot pieteikumu, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar saiti, kur būs anketa ar šādu saturu:

– Motivācijas vēstule;

– Personības noteikšanas tests;

– Loģikas tests;

– Uzņēmējdarbības tests.

Tests ir paredzēts, lai noteiktu pretendenta motivāciju un interesi apgūt uzņēmējdarbību, lai noteikti pretendenta personības tipu / vadības stilu un spēju, loģiski un analītiski pieejot, risināt problēmsituācijas, kas ir neatņemama veiksmīgas uzņēmējdarbības sastāvdaļa.

Pēc veiksmīga testa nokārtošanas, tiks atlasīti 50 pretendenti, kas tiks aicināti uz interviju, kuras galvenie mērķi ir:

– Iepazīt pretendentu vēl labāk;

– Pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu;

– Iepazīstināt ar studiju programmu, studiju procesu, mentoriem;

– Iedot nelielus uzdevumus un pārbaudīt spēju reaģēt attiecīgās situācijās;

– Atbildēt uz pretendenta interesējošiem jautājumiem.

Pēc intervijām tiks atlasīti labākie un atbilstošākie studenti, kam tiks izteikts piedāvājums slēgt studiju līgumu ar Ventspils Augstskolu un uzsākt studijas ar 2019./2020. mācību gadu.

Akadēmiskais mācību gads sākas 2019. gada 2.septembrī

Piesakies sekot mūsu jaunumiem!

This post is also available in: English (Angļu)