BUSINESS ACADEMY pirms-UZŅEMŠANA

Studentu uzņemšana notiek 4 posmos, kur sākumā jāaizpilda online anketa, pēc tam jāaizpilda online tests un tad students tiek aicināts uz interviju, pēc kuras tiek pieņemts lēmums vai studentu aicina pievienoties Business Academy.

*Uzņemšanas rezultāts tiek aprēķināts šādi: iepriekšējās izglītības rezultāti matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā (60%) + online tests (10%) + intervija (30%)

Pieteikšanās un uzņemšanas process ir balstīts uz izaicinājumiem un intervijas, kuras notiek tiešsaistē.

1.solis
Aizpildi online
formu
2.solis
Aizpildi online testu
*uz e-pastu atnāks saite, un test aizņems 30-50 min
3.solis
Piesakies online
intervijai ar mentoriem
4.solis
Iesniedz dokumentus oficiālas uzņemsanas laikā

*papilduzņemšana 1.08 – 29.08

Vairāk informācijas šeit

Studenta vērtēšanā
lietas, ko ņemam vērā:

Bez centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā, angļu valodā un latviešu valodāvērtējam arī cilvēku kā personību. Viņa redzējumu uz karjeru, ambīcijas, vērtības. 

Uzņemšanas rezultāts tiek aprēķināts šādi: 

– iepriekšējās izglītības rezultāti (60%) + online tests (10%) + intervijas (30%)

_______

Personības noteikšanas testā un pārrunās vērtēsim studenta spēju sastrādāties komandā, loģiku, spēju ātri reaģēt un neapjukt, kā arī vēlmi un ambīcijas attīstīties.

Vērtības, ko mēs esam izvirzījuši kā mūsu prioritāti ir šādas:

–  Radošums un uzdrīkstēšanās

– Izaugsmes domāšana veids un ambīcijas

– Cieņa un sadarbība

– Atbalsts un atbildība

– Godprātība

Uzņemšanas process

Lai būtu iespējams uzņemt, pretendentam ir jābūt:

– Iegūta vismaz vidējā izglītība;


Centralizētie eksāmeni angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.


Dokumenti, kas jāiesniedz, pirms aicinājuma uz interviju:

– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte;
– jāiesniedz attestāta vai diploma kopija un jāuzrāda oriģināls;
– jāiesniedz sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
– jāiesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas un jāuzrāda oriģināli;
– uzrāda maksājuma apliecinājumu par pieteikšanās maksu 35 EUR apmērā.

Aizpildot pieteikumu, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar saiti, kur būs anketa ar šādu saturu:
– Motivācijas vēstule;

– Personības noteikšanas tests;

– Loģikas tests;

– Uzņēmējdarbības tests.


Tests ir paredzēts, lai noteiktu pretendenta motivāciju un interesi apgūt uzņēmējdarbību, lai noteikti pretendenta personības tipu / vadības stilu un spēju, loģiski un analītiski pieejot, risināt problēmsituācijas, kas ir neatņemama veiksmīgas uzņēmējdarbības sastāvdaļa.
Pēc veiksmīga testa nokārtošanas, tiks atlasīti 50 pretendenti, kas tiks aicināti uz interviju, kuras galvenie mērķi ir:
– Iepazīt pretendentu vēl labāk;

– Pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu;

– Iepazīstināt ar studiju programmu, studiju procesu, mentoriem;

– Iedot nelielus uzdevumus un pārbaudīt spēju reaģēt attiecīgās situācijās;

– Atbildēt uz pretendenta interesējošiem jautājumiem.

Pēc intervijām tiks atlasīti labākie un atbilstošākie studenti, kam tiks izteikts piedāvājums slēgt studiju līgumu ar Ventspils Augstskolu un uzsākt studijas ar 2024./2025. mācību gadu.

Akadēmiskais mācību gads sākas 2024. gada 1. septembrī

"Intelligence without ambition is a bird without wings."
"Inteliģence bez ambīcijām ir kā putns bez spārniem."

Salvador Dali

INTERESĒ? NENOKAVĒ!

Piesakies jaunumiem!