Mācies darot!

Business Academy ir akreditēta, Ventspils Augstskolas bakalaura studiju programma, kur lekcijas notiek angļu valodā. Absolvējot “Jaunuzņēmumu vadību”, iegūst profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju Uzņēmuma vadītājs.

Šī iniciatīva ir par prakstisku uzņēmējdarbību un uz komptencēm balstītu izglītībuMūsu mērķi ir veicināt studentu iesaisti praktisko problēmu risināšanā, interesi par zināšānu padziļinātu izpratni, palīdzēt pielāgoties mainīgajai videi un attistīt nākotnes iemaņas un kompetences.

"Pastāsti man uz es aizmirsīšu.
Iemāci man un es atcerēšos.
Iesaisti mani un es izpratīšu!"

Bendžamins Franklins

Business Academy

Business Academy programma tika izveidota, mēģinājumos apvienot akadēmisko vidi ar uzņēmējdarbības vidi. Tas lika saprast to, ka mūsdienās vairs nestrādā veids KĀ pasniedz un KĀ studenti apgūst zināšanas, tādēļ ir jāmaina mācību pieeja. Uzņēmējdarbības  un tehnoloģiju vide nemitīgi mainās, kas mudina pielāgot arī izglītības sistēmu, uzlabojot mācību pasniegšanas un apgūšanas metodes, jo iespējams to, ko apgūsi šodien, rīt tas vairs nēbūs aktuāls.

Jaunā bakalaura programma “Jaunuzņēmumu vadība” ir daļa no iniciatīvas un ir izveidota, lai piesaistītu studentus, un tiek balstīta uz praktisku pieredzes gūšanu – learn by doing, kā arī pilnveidotu studenta domāšanas veidu un attīstītu nepieciešamās kompetences, kas palīdzēs pielāgoties nākotnes prasībām. Mēs ticam, ka mācoties darot un attīstot radošās kompetences, ir veids, kā vislabāk noturēt studentu interesi, motivāciju un piešķirt izglītībai pievienoto vērtību.

 

Ņemot šo vērā, studiju formāts ir veidots, balstoties uz šādiem principiem:

Praktiskā uzņēmējdarbība

Uzņēmuma līdzīpašnieks 1. kursā

Jau 1. kursā pievienojies studentu dibinātajā aģentūrā "BASAFUL",
lai prakstiksi apgūtu ar uzņēmuma, produktu, pakalpojumu, komandas veidošanu un attīstīšanu saistītos procesus! Sadaliet pienākumus komandā, veidojiet stratēģiju, risiniet administratīvos jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma attīstīšanu.
Labāk 1x izdarīt, nekā 5x dzirdēt.

Iegūsti praktisku pieredzi

Vairāk kā 80% nodarbību notiek praktiskā formātā, pielietojot apgūtās zināšanas, reālu uzņēmumu problēmu risināšanā. Praktiskie uzdevumi tiek balstīti uz reālu uzņēmumu vajadzībām un izaicnājumiem, kuri jārisina izmantojot studentu zināšanas par uzņēmuma produktu un pakalpojumu attīstīšanu.

Pelni naudu studiju procesā

Jau 1. mācību gadā studenti sāk piedāvāt ārpakalpojumus un attīsta savus produktus, lai pelnītu naudu. Studiju procesā tiks veltīts laiks arī pasīvo ienākumu veidošanai. Tā ir iespēja nodrošināt sev ikmēneša ienākumus un nezaudēt fokusu no studijām, strādājot algotu darbu ārpus mācībām.

Komandu koprades darba vietas

Studentiem tiks iekārtotas koprades biroja telpas, kur visām komandām ir iespēja ikdienā uzturēties, apgūt zināšanas un dalīties pieredzē, darboties pie savu uzņēmumu attīstīšanas un risināt mācību kursos uzdotās problēmsituācijas. Iegūsti pieredzi biroja iekārtošanā, komandas gara veidošanā un uzturēšanā.

"Izglītot prātu bez sirds izglītošanas -
nozīmē neizglītoties vispār."

Aristotelis

Pašizaugsme un kompetences

Emocionālā inteliģence


Mēs ticam, ka inteliģence veidojas, izglītojot prātu un sirdi vienlaicīgi, tādēļ būtisks uzsvars studiju procesā ir arī uz emocionālās inteliģences attīstīšanu.
Cieņa, sapratne, jēgpilnas diskusijas, empātija, komunikācijas prasmes, uzņēmuma kultūra, klientu un darbinieku labsajūta ir kompetences, ko attīstam.

Peer to Peer apmācības


Studenti apgūst zināšanas patstāvīgi, māca viens otru, mācās kopā, un nodarbībās tiek moderēta konstruktīvas diskusijas par apgūto teoriju un mēģinājumiem pielietot zināšanas praksē. Unikāls koncepts, kas aizgūts no «Team Academy» Somijā. Attīsti pašmotivācijas, komandas darba, pašdisciplīnas un citas prasmes, kas ļoti palīdzēs Tev uzņēmējdarbībā!

Komandas uzņēmēji Teampreneurs

"Ja vēlies iet ātri, tad ej viens. Ja vēlies iet tālu, tad ej kopā". Būtisks uzsvars studiju procesā ir uz komandas darbu un spēju sadarboties. Teampreneuer ir termins, kas ir aizgūts no «Team Academy» koncepta un ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa. Ikdienā nepārtraukti tiek doti izaicinājumi komandās, lai attīstītu spēju efektīvi sadarboties.

Personīgās izaugsmes plāns

Katram studentam tiks izveidots Personīgais Izaugsmes Plāns (PIP), kur tiks apzinātas viņa spēcīgās un attīstāmās kompetences. Pēc tam kopā ar mentoru tiek strādāts pie šo kompetenču attīstības, lai veicinātu spējas un uzlabot dzīves kvalitāti. Nesanāk uzstāties publiski? Izvirzīsim to kā mērķi un attīstīsim!

Tehnoloģiju uzņēmējdarbība

"Pieredze ir vienīgais zināšanu avots."

Alberts Einšteins

Aktivitātes

Pieredzes apmaiņas braucieni

Tiks nodrošināta iespēja apmeklēt biznesa akseleratorus, biznesa inkubatorus, kopstrādes telpas u.c. ar uzņēmējdarbību saistītas vietas, iepazīt to dalībniekus, veidotājus un iegūt kontaktus, kā arī uzklausīt viņu pieredzi un iedvesmoties.

Konferences un to organizēšana

Iespēja apmeklēt inovatīvas un noderīgas konferences, kā arī piedalīties to organizēšanā, lai veicinātu izpratni par nozarē notiekošo, veidotu kontaktus, ar zinošiem cilvēkiem un iegūtu pieredzi pasākumu organizēšanā.

Hakatoni un to organizēšana

Iespēja apmeklēt noderīgus un interesantus hakatonus, piedalīties to organizēšanā, lai veicinātu izpratni par nozarē notiekošo, veidotu kontaktus, iegūtu pieredzi pasākumu organizēšanā un radītu jaunus produktus un pakalpojumus. «Junction» mēs nākam!

Komandas saliedēšana aktivitātes

Organizēsiet komandas saliedēšanas pasākumus savai komandai un pārējiem kursa biedriem, lai gan labi pavadītu laiku, gan iepazītu viens otru tuvāk, gan attīstītu pasākuma organizēšanas un uzņēmuma kultūras veidošanas pieredzi.

Unikāla nodarbību sastāvdaļa!

Katram studentam tiek piešķirta Coursera.org online apmācību platformas bezmaksas neierobežota pieeja. Tajā būs iespēja izvēlēties un studiju ietvaros papildus apgūt kursu tēmas interaktīvā veidā no dažādām pasaules mēroga organizācijām. Pabeidzot kursu un nokārtojot pārbaudījumus, students iegūst, Coursera izsniegtu, digitālu sertifikātu, ko iespējams pievienot arī savam LinkedIn profilam.

Mūsu vērtības

Radošums un uzdrīkstēšanās

Izaugsmes domāšanas veids un ambīcijas

Cieņa un sadarbība

Atbalsts un atbildība

Godprātība

INTERESĒ? NENOKAVĒ!

Piesakies sekot mūsu jaunumiem!
Business Academy logo square

Iedvesmojoša vide izaugsmei