Mācies, darot!

Business Academy iniciatīva ir par uz praktisku uzņēmējdarbību un kompetencēm balstīta izglītība, kuras viens no primārajiem mērķiem ir maksimāli iesaistīt studentus praktisku problēmu risināšanā un nākotnes kompetenču attīstīšanā, lai veicinātu interesi par zināšanu apguvi, padziļinātu izpratni un palīdzētu studentiem būt spējīgiem pielāgoties mainīgajai videi un nākotnes prasībām.

“Pastāsti man uz es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos

/ Bendžamins Franklins /

Benjamin Franklin Business Academy

Business Academy

Business Academy tika izveidots, kad  satikās akadēmiskā ar uzņēmējdarbības vidi un saprata, ka tas KĀ šobrīd pasniedz un KĀ studenti apgūst zināšanas, mūsdienās vairs nav aktuāli un tas nedarbojas, tādēļ ir kaut kas jādara lietas labā. Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju vide mainās tik strauji, ka nākotnē (un arī tagad) teorētiskās zināšanas un fakti, iespējams, nākamajā dienā vairs nav aktuāli un arvien svarīgāk kļūst tas, kā cilvēks domā, nevis ko viņš zina. 

Jaunā bakalaura programma “Jaunuzņēmumu vadība” ir daļa no iniciatīvas un ir veidota tā, lai tā būtu saistoša studentiem un balstīta uz praktisku pieredzes gūšanu – learn by doing, kā arī pilnveidotu studenta domāšanas veidu un attīstītu nepieciešamās kompetences, kas palīdzēs pielāgoties nākotnes prasībām un mainīgajai videi. Mēs ticam, ka mācoties darot un attīstot radošās kompetences, ir veids, kā vislabāk noturēt studentu interesi, motivāciju un piešķirt izglītībai papildus pievienoto vērtību.

Ņemot šo vērā, studiju formāts ir veidots, balstoties uz šādiem principiem:

Praktiskā uzņēmējdarbība

achievement

Savs uzņēmums 1.kursā

Veido komandu un dibini savu uzņēmumu, lai praktiskā veidā apgūtu ar uzņēmuma, produktu, pakalpojumu un komandas veidošanu un attīstīšanu saistītos procesus! Sadaliet pienākumus komandā, veidojiet stratēģiju, risiniet administratīvos jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma attīstīšanu. Labāk 1x izdarīt, nekā 5x dzirdēt.

Problem-solving

Iegūsti praktisku pieredzi

Vairāk kā 80% nodarbību notiek praktiskā formātā, pielietojot apgūtās zināšanas, reālu uzņēmumu problēmu risināšanā. Praktiskie uzdevumi būs balstīti uz reālu uzņēmumu vajadzībām, kas viesosies nodarbībās, kā arī iespēju pielietot zināšanas studentu uzņēmumu produktu un pakalpojumu attīstīšanā.

money

Pelni naudu studiju procesā

Jau 1. mācību gadā studenti sāk piedāvāt ārpakalpojumus un attīsta savus produktus, lai pelnītu naudu. Studiju procesā tiks veltīts laiks arī pasīvo ienākumu veidošanai. Tā ir iespēja nodrošināt sev ikmēneša ienākumus un nezaudēt fokusu no studijām, strādājot algotu darbu ārpus mācībām.

Coprades telpas - Business Academy

Komandu darba vietas

Studentiem tiks iekārtotas koprades biroja telpas, kur visām komandām ikdienā uzturēties, apgūt zināšanas un dalīties pieredzē, darboties pie savu uzņēmumu attīstīšanas un risināt mācību kursos uzdotās problēmsituācijas. Iegūsti pieredzi biroja iekārtošanā, komandas gara veidošanā un uzturēšanā.

Aristotelis Business Academy

“Izglītot prātu bez sirds izglītošanas – nozīmē neizglītoties vispār.”

/ Aristotelis /

Pašizaugsme un kompetences

Emotional Intelligence

Emocionālā inteliģence​

Kā citātā minēts: "Izglītots prāts ar neizglītotu sirdi ir bezvērtīgs." Mēs ticam, ka inteliģence veidojas, izglītojot abus paralēli, tādēļ būtisks uzsvars studiju procesā ir arī uz emocionālās inteliģences attīstīšanu. Cieņa, izpratne, kvalitatīva diskusija, empātija, komunikācijas prasmes, uzņēmuma kultūra un klientu un darbinieku labsajūta ir kompetences, ko attīstīsim.

Problem-solving

Peer to Peer apmācības

Studenti apgūst zināšanas patstāvīgi, māca viens otru, mācās kopā, un nodarbībās tiek moderēta konstruktīva diskusija par apgūto teoriju un mēģinājumiem pielietot zināšanas praksē. Unikāls koncepts, kas aizgūts no «Team Academy» Somijā. Attīsti pašmotivācijas, komandas darba, pašdisciplīnas un citas prasmes, kas ļoti palīdzēs Tev uzņēmējdarbībā.!

money

Komandas uzņēmēji Teampreneurs

"Ja vēlies iet ātri, tad ej viens. Ja vēlies iet tālu, tad ej kopā". Būtisks uzsvars studiju procesā ir uz komandas darbu un spēju sadarboties. Teampreneuer ir termins, kas ir aizgūts no «Team Academy» koncepta un ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa. Ikdienā nepārtraukti tiks doti izaicinājumi komandās, lai attīstītu spēju efektīvi sadarboties.

Kompetences - Business Academy

Personīgās izaugsmes plāns

Katram studentam tiks izveidots Personīgais Izaugsmes Plāns (PIP), kur tiks apzinātas viņa spēcīgās un attīstāmās kompetences un, kopā ar mentoru, strādāts pie šo kompetenču attīstīšanas, lai stiprinātu viņa izvēlētā virziena, kompetenču komplektu. Nesanāk uzstāties publiski? Izvirzīsim to kā mērķi un attīstīsim!

“Pieredze ir vienīgais zināšanu avots.”

/ Alberts Einšteins /

Aktivitātes

Pieredzes brauceni Business Academy

Pieredzes apmaiņas braucieni

Tiks nodrošināta iespēja apmeklēt biznesa akseleratorus, biznesa inkubatorus, kopstrādes telpas u.c. ar uzņēmējdarbību saistītas vietas, iepazīt to dalībniekus, veidotājus un iegūt kontaktus, kā arī pārņemt viņu pieredzi un iedvesmoties.

Konferences Business Academy

Konferences un to organizēšana

Iespēja apmeklēt inovatīvas un noderīgas konferences, kā arī piedalīties to organizēšanā, lai veicinātu izpratni par nozarē notiekošo, veidotu kontaktus, ar zinošiem cilvēkiem un iegūtu pieredzi pasākumu organizēšanā.

Hakatoni Business Academy

Hakatoni un to organizēšana

Iespēja apmeklēt noderīgus un interesantus hakatonus, piedalīties to organizēšanā, lai veicinātu izpratni par nozarē notiekošo, veidotu kontaktus, iegūtu pieredzi pasākumu organizēšanā un radītu jaunus produktus un pakalpojumus. «Junction» mēs nākam!

Teambuilding Business Academy

Komandas saliedēšana

Organizēsiet komandas saliedēšanas pasākumus savai komandai un pārējiem kursa biedriem, lai gan labi pavadītu laiku, gan iepazītu viens otru tuvāk, gan attīstītu pasākuma organizēšanas un uzņēmuma kultūras veidošanas pieredzi.

Unikāla nodarbību sastāvdaļa!

Katram studentam tiek piešķirta Coursera.org online apmācību platformas bezmaksas neierobežota pieeja. Tajā būs iespēja izvēlēties un studiju ietvaros papildus apgūt kursu tēmas interaktīvā veidā no dažādām pasaules mēroga organizācijām. Pabeidzot kursu un nokārtojot pārbaudījumus, students iegūst, Coursera izsniegtu, digitālu sertifikātu, ko iespējams pievienot arī savam LinkedIn profilam.

Mūsu vērtības - kam mēs ticam:

Radošums un uzdrīkstēšanās

Izaugsmes domāšanas veids un ambīcijas

Cieņa un sadarbība

Atbalsts un atbildība

Godprātība

Business Academy logo square

Iedvesmojoša vide izaugsmei

Piesakies sekot mūsu jaunumiem!

This post is also available in: English (Angļu)