Jaunuzņēmumu vadība - otrais semestris studentu acīm

Ir 2019./2020. mācību gada biegas, noslēgumam tuvojas arī otrais mācību semestris BusinessAcademy bakalaura mācību progrāmmā “Jaunuzņēmumu vadība”. Šo dažu mēnešu laikā mēs, studenti, esam pamatīgi auguši un attīstījušies gan kopīgos, gan atsevišķi dažādos mērogos un pavadītais laiks studijās ir bijis ne mazāk kā progresīvs. Joprojām vairāk kā 90% studiju laika veltam praktisku projektu realizācijai, un joprojām šķiet, ka vērtīgāka mācību procesa par šo nemaz nemēdz būt.

Šis raksts ir par to kā septiņu jaunu studentu komanda, kopīgiem spēkiem, ir izdzīvojusi BusinessAcademy izaicinājuma, nu jau gandrīz, gadu. Studiju procesa atskats pieejams ŠEIT.

Biznesa studijas tumšajos ziemas mēnešos

Kamēr tradicionālā izglītībā janvāra mēnesis ir klasisks brīvo dienu un sesijas mikslis, Jaunuzņēmumu vadības studentiem tas bija visai interesants un, vietām, saspringts studiju procesa laiks.

Jaunuzņēmumu vadība bakalaura programma

Radošā, praktiskā un inovatīvā vidē mācījāmies jurisprudences pamatus. Priekšmets sniedza ieskatu dokumentu pārvaldībā, lai veidotos izpratne par uzņēmuma dibināšanu (lai arī cik vienkāršs šis process arī ir, vietām tas nemaz nav viegls) un turpmāk spētu izprast un izvērtēt, kādēļ un kādi līgumi slēdzami, apskatījām riskus un ieguvumus.

Lai mēs, iespējami nekļūdīgi, pieņemtu lēmumus pamatojoties uz datiem un statistiku, tikām galā arī ar Statistics & Data Analytics mācību kursu. Šī izglītošanās procesa ietvaros, vairāk kā līdz šim, pievērsām uzmanību tam, cik nozīmīga ir kritiskā domāšana, kā datu vizualizācija spēj ietekmēt patērētāja uztveri, un kā strādāt ar datiem, lai tam ir ne tikai jēga, bet arī augstākā pievienotā vērtība.

Paralēli arī sākām darbu pie sava BASAFUL uzņēmuma dibināšanas un šis process bija ārpus kārtas netipisks un interesants, tā kā, apskatot un izvērtējot uzņēmumu veidus, vienojāmies, ka īstais, mūs interesējošais, formāts būtu Kooperatīvsabiedrība.

Brīvajā no studijām laikā, pabeidzām darbu pie mūsu vietējās iedvesmas mekas – BusinessAcademy garāžas (un arī biroja, kur ieslēgties svarīgam darbam) Ventspils Augstskolas teritorijā. Garāža sanāca mājīga, piedzīvoja vairākus panākumus guvušu ideju rašanās un attīstības mirkļus, darba dienas un atpūtas vakarus.

Pavasaris – ziedu laiks

Kā ierasts, pavasaris ir skaists gadalaiks, kurā viss zeļ un plaukst. Arī BusinessAcademy studentiem ziemas beigas bija uzdrīkstēšanās un jaunu pieredžu bagāts laika posms.

Studiju process noslogoja smadzenes komunikāciju iemaņu paaugstināšanā (mēs veidojām kopīgu uzņēmuma pitča prezentāciju un ierakstījām video, lai novērotu, cik tieši neprasmīgi mēs uzvedamies kameras priekšā) un IT for Entrepreneurs kursā, kura ietvaros, līdzīgi kā līdz šim, paaugstinājām prasmes un zināšanas noderīgākajos rīkos, kādi pieejami un maksimāli efektīvi izmantojami uzņēmuma vadīšanā. Šādi studiju kursi lieti atgādina, ka divritenis nav jāizgudro no jauna. Ir jāizmanto pieejamie instrumenti, lai mazinātu traucēkļus savu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Ar uzņēmuma dibināšanu šajos mēnešos arī negāja viegli. Tā kā vienojāmies, ka mūsu uzņēmums taps digitāli (kā nekā studiju programmas nosaukums ir Jaunuzņēmumu vadība), tad katrs pieteicāmies eparaksta pakalpojumam, un šķita, ka viss jau būtu kārtībā, taču mūsu saziņa ar Uzņēmumu reģistru, katrā no mūsu interesējošajiem jautājumiem, bija lēna; bet pacietības mums netrūka, tādēļ tikpat lēnām, soli pa solim, labojām līdzšinējās pieļautās kļūdas, pārrakstījām statūtus, labojām veidlapas, pētījām interneta resursus un kustējāmies mūsu pirmā kopīgi dibinātā uzņemuma virzienā.

Ārpus mācību procesa, piedalījāmies GameHack 2020 videospēļu izveides hakatonā, kurā lauzijām prātus un nodarbinājām programmētājus līdz pēdējam, lai varētu teikt, ka lepojamies ar gala iznākumu. Lai gan šoreiz neguvām godalgotas vietas, katrs no mums ieguva vērtīgu pieredzi, kontaktus un mācības, kuras izmantojamas nākotnē.

Tikt galā ar globālu krīzi – pielāgoties un turpināt strādāt

Lai arī COVID-19 izplatība mums nebija nekāds jaunums, tā kā sekojām jaunumiem kopš ziemas mēnešiem, arī mums pārslēgties uz pilnībā digitālu saziņu šķita izaicinoši. Vismaz pirmās divas nedēļas. Mēs straujiem soļiem pielāgojāmies kopīgam darbam attālināti – mazo kļūdu un uzvaru procesā iemācījāmies jaunas rutīnas, un, strādāt no mājām ir izaicinoši, šaubu nav, taču viss ir iespējams ar mazu drusku disciplīnas, mērķtiecības un darba.

Pēc lielās mājās sēdēšanas ienākšanas ikdienā, mēs vispirms zaudējām produktivitāti un aizvien vairāk laika pavadījām darot ierastās lietas, taču laikā tas mainījās. Pēc padarītā divu mēnešu laikā varētu domāt, ka pagājis pusgads.

Aktuālie studiju priekšmeti vienmērīgi pārplūda (mācāmies moduļos, katram priekšmetam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība divu mēnešu garumā) profesionālajās valodās; un angļu (mūsu ikdienas komunikācijas), latviešu un krievu valodās pilnveidojām mūsu vārdu krājumus, lai spētu ne tikai saprast, bet arī izprast specifiskos nozares terminus. Tāpat pielietojām zināšanas un spēkus arī praktiski – izveidojām dažāda garma pitch prezentācijas dažādās valodās, piestrādājām pie “Komunikācijas prasmes” kursā gūtās pasniegšanas un publiskās runas pieredzes un uzlabojām, kā kādreiz šķita, neslikto prezentācijas sniegumu.

Maijā noslēdzās Kurzemes Inovāciju granti studentiem “KInGS” projekta pirmais cikls, kurā piedalījāmiess visi Jaunuzņēmumu vadības pirmā kursa studenti sadalījušies trīs komandās. Par labi padarītu darbu un spēcīgu pētniecisko procesu SkillsPortfol.io komanda tika arī pie godalgotas trešās vietas “Studentu laboratorija” disciplīnā.

Strādāt / Radīt no mājām

Dibināt uzņēmumu ir vienkārši – pateiks katrs, kas to ir darījis. Vērsties Uzņēmumu reģistrā, izstāvēt rindu, aizpildīt veidlapu, pasmaidīt konsultantei, atvadās novēlot veiksmīgu dienu; taču mūsu stāsts bija netipisks. Ne šāds.

Basaful cover image

BusinessAcademy izaicinājums un iniciatīva ir tehnoloģiju uzņēmējdarbībā. Un jau no sākta gala, kopš idejas izstrādes, galvenā doma vijas ap tehnoloģiju izmantošanu. Praktiskajā mācību procesā mēs pavadījām vairāk laika, nekā stāvot rindā Uzņēmuma reģistrā, taču šīs zināšanas ir paliekošas. Šķiet kuriozi, cik mūsu lietu izskatošā notāre bija pacietības pilna. Kļūdu un pārrakstīšanās jau nemaz nebija daudz. Soli pa solim ceļš līdz basaful izskatās šādi:

 1. Likumdošanas un administratīvās pārvaldības kurss
 2. Interneta resursu izpēte
 3. Mūs interesējošo likumu izpēte
 4. Nepieciešamo veidlapu aizpilde
 5. Statūtu sarakstīšana
 6. Pagaidu konta izveide
 7. Kapitāla iemaksa
 8. Maksājums Valsts kasē (tika veikts divreiz, jo sākotnēji VK paredzētā nauda tika iemakstāta pagaidu kontā)
 9. Dokumentu nodošana UR izskatīšanai
 10. Pirmais labojums – statūtiem arī jābūt visu dibinātāju parakstītiem
  Nedēļa, kamēr “studenti” tiek galā ar šo uzdevumu, nedēļu gaidām atbildi
 11.  Otrais labojums – statūti ir sarakstīti pretlikumīgi
  Nedēļa, kamēr pārrakstām šo svarīgo dokumentu, nedēļu gaidām atbildi
 12. Trešais labojums – veidlapā nav norādīts patiesais labuma guvējs
  Nedēļa, kamēr pārrakstām veidlapu, nedēļu gaidām atbildi
 13. BASAFUL ir dibināts 🥳

Paralēli dibināšanas procesam, tika veikts darbs pie mājaslapas izstrādes, satura, vizuālās identitātes, misijas, vīzijas un kopējā redzējuma. Lai arī lēni, kļūdaini, taču caur ērkšķiem uz zvaigznēm tapa gan mūsu pirmais uzņēmums pirmā kursa ietvaros, gan izveidojās izpratne un praktiska pieredze digitālā mērogā.

Jaunuzņēmumu vadība – jauns sākums

Pirmo kursu šogad beidz septiņi BusinessAcademy iniciatīvas Jaunuzņēmumu vadības studenti. Šajā semestrī tika 

 • izlasītas grāmatas, 
 • uzrakstītas esejas, 
 • izieti Coursera kursi attiecīgajos priekšmetos
 • dibināts pirmais uzņēmums
 • ņemta dalība hakatonā
 • apciemota “TechChill 2020” konference
 • izpētītas trīs biznesa idejas “KInGS” projekta ietvaros
 • pastāstīts par BusinessAcademy iniciatiīvu  izstādē Skola 2021
 • izstrādāts un prezentēts “Latvijas, Kurzemes un Ventspils pozicionēšanas iespējas IKT sektorā pirms, krīzes un pēc-krīzes apstākļos” pētījums
 • realizēts studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” 2020. gada mārketinga plāns
 • ņemta dalība Ventspils pilsētas IKT Ārējo Tiešo Investīciju stratēģijas izstrādes komandā
 • ieviesti darba uzdebumu, laika plānošanas, komunikācijas un analītikas rīki studiju procesa pilnveides ietvaros
 • plānots BusinessAcademy BOOTCAMP 2020 divu dienu pasākums, kurā dalībniekiem būs iespēja iepazīt mūs, Jaunuzņēmumu vadības studentus, mūsu pasniedzējus, darba vidi, kā arī praktiski izjust BusinessAcademy studiju formātu.

Pirmais gads aizvadīts – piedzīvots pats sākums mūsu aizraujošajam stāstam.

Seko līdzi, komentē, iesaki un piedalies! Kopā mēs varam pacelt izglītības līmeni vēl nebijušos augstumos!