Jaunuzņēmumu vadība - 1. semestra atskats

Ir pagājis 1. semestris jaunajai profesionālajai bakalaura programmai tehnoloģiju uzņēmējdarbībā Jaunuzņēmumu vadība, kur 7 studenti 90%+ no studiju laika velta praktisku projektu realizācijai, lai apgūtu programmā apgūstamās zināšanas. Varam teikt, ka paveikts ir ļoti daudz! Pat neticas, ka ir pagājuši tikai 4 mēneši. Pēc padarītā un notikumiem, šķiet, ka ir pagājuši vismaz 1.5 gadi.
Jaunuzņēmumu vadība bakalaura programma
Vēlamies uztaisīt nelielu atskatu par pagājušo semestri un notikumiem, lai dalītos pieredzē un, iespējams, mudinātu arī citus uz līdzīgām idejām izglītības jomā. Jaunuzņēmumu vadība programmas viens no mērķiem ir būt eksperimentālam piemēram, ka izglītībai mūsdienās ir jābūt pilnīgi atšķirīgai, kāda tā ir bijusi pēdējos 10 un 50 gadus, lai veicinātu spēcīgu profesionāļu veidošanos Latvijas tirgū ar pieredzi un prasmēm, kas ir un būs pieprasītas un nepieciešamas tagad un nākotnē.

Sāksim ar kursu sarakstu, kas tika realizēts Jaunuzņēmumu vadība programmas 1. semestrī:

  • Personīgā izaugsme (Development as an Expert)
  • Informācijas komunikācijas tehnoloģijas uzņēmējiem (Information Technologies for Entrepreneurs)
  • Tehnoloģiju uzņēmējdarbība (Technology Entrepreneurship)
  • Inovāciju nedēļa (Innovation Week)
  • Uzņēmuma vadība (Business Management)
  • Mārketings 21. gadsimtā (21st Century Marketing)
  • Finanšu tirgi (Finance Markets)
Pilns programmas kursu saraksts pieejams šeit.

Norādītajos kursos, šie ir lielākie projekti, ko studenti ir paveikuši jau 1. studiju semestra ietvaros:

 Jāpiemin, ka šo visu paspēja paveikt ‘tikai’ septiņi studenti. Mums pat bail domāt, cik daudz spēsim paveikt nākamajos gados, kad pievienosies vēl vismaz 25 ambiciozu un līdzīgi domājošu jauniešu…:)

Kad sākām likt kopā darbus, kas ir sadarīti, sapratām, ka vienā rakstā to visu nevarēsim salikt tā, lai cilvēks būtu spējīgs izsekot līdzi un mēs būtu pietiekami detalizēti paskaidrojuši par katru no tiem, tādēļ šis 2019. gada 1.semestra kopsavilkums būs sadalīts vairākās daļās.

Šī ir daļa Nr.1, kur pastāstīsim, galvenokārt, par pirmajiem 2 mēnešiem, kas bija savā ziņā arī paši būtiskākie, jo ne mēs, ne studenti līdz galam nezināja, kā mums ies un kas te īsti notiks 🙂 

Jaunuzņēmumu vadība – Personīgā izaugsme

Atgriežoties pie bakalaura programmas pirmajiem 2 mēnešiem – programmas kursi speciāli ir sakārtoti, lai sniegtu iespēju maksimāli efektīvi un loģiskā kārtībā apgūt galvenās uzņēmējdarbības tēmas un labas prakses.

Viss sākas ar sevis izzināšanu. Kā efektīvāk mācīties, savu stipro un vājo pušu apzināšanās, ikdienas režīma izveidošana, tāpat arī produktivitātes celšana, kas tika veikta Personīgās izaugsmes kursa ietvaros. Šī kursa ietvaros taustāmākais rezultāts bija katra studenta izstrādātais individuālais dienas plāns, kas veicina kritisku sava laika un iespēju izvērtēšanu, kā arī plānošanu.

Studenti augstu novērtēja vingrinājumu nepieciešamību, jo tie esot ne tikai ‘atvēruši acis’, ka ikdienā ir gana daudz laika, lai visu paspētu, ja to pareizi plāno, bet arī palīdz sastrukturizēt savu ikdienu, lai būtu vieglāk turēties pie disciplīnas. Galvenie noteikumi studentiem bija, ka ir jāatvēl noteikts laiks online kursu apgūšanai, grāmatu lasīšanai, gulēšanai, sportošanai, projektiem, socializēšanās pasākumiem, kā arī brīvais laiks, kuru izmantot, ja gadās ‘pārsteigumi’.

Rezultāts izskatījās aptuveni šādi:

(Ar šīs tabulas padziļinātu ieviešanas un izmantošanas aprakstu, mēs varētu dalīties vienā no nākamajiem rakstiem, lai arī citiem tas palīzētu padarīt savu ikdienu efektīvāku.) Šobrīd iespējams lejupielādēt šo paraugu .xls formātā ŠEIT 

Jaunuzņēmumu vadība – LinkedIn profils

Tā paša kursa ietvaros, kā viens no nākamajiem, veicamajiem uzdevumiem bija sava LinkedIn profila izveidošana un uzlabošana. Šis uzdevums tiks praktizēts visus 4 gadus, jo regulāri būs iespēja papildināt un uzlabot LinkedIn profilu, kā arī tiks izmantota tā primārā funkcija – profesionālo kontaktu veidošana, pārdošana, darba vietas meklēšana utt.

Viens no svarīgiem ieguvumiem, studējot ‘Jaunuzņēmumu vadības’ programmā, studentiem tiek nodrošināta pieeja Coursera tiešsaistes apmācību profilam, kur ir iespēja izmācīties noderīgus kursus tiešsaistē, iegūt par tiem sertifikātus un tos integrēt savā LinkedIn tiešsaistes CV/Portfolio.

Katram studentam uz doto brīdi ir jau vismaz 5 sertifikāti, šis bija kā obligāts nosacījums, kas jāpaveic kursa ietvaros. Personīgā tēla veidošana digitālajā vidē ir ļoti būtiska sastāvdaļa gan topošajiem uzņēmējiem, gan vadītājiem, gan citu profesiju pārstāvjiem, kas vēlas darboties (it īpaši!) IT nozarē.

Fakts: Vidējais Jaunuzņēmumu vadība studenta LinkedIn profila kontaktu skaits pēc 1.semestra ir 88 kontakti (No 53 līz 153)

Jaunuzņēmumu vadība – procesu automatizācija

Kopā ar studentiem regulāri tiek pilnveidota pati bakalaura programma. Tiek izstrādāti  un uzlaboti ikdienas procesi, pielāgots formāts un izpildījums, kā arī plānots nākamais semestris. Lai uzlabotu ikdienas procesus, studenti ir veikuši tirgus izpēti un izvēlējušies produktivitātes un komunikācijas rīkus, kas ir ieviesti ikdienas lietošanā, gan savstarpējā komunikācijā, gan komunicējot un sadarbojoties ar pasniedzējiem, mentoriem, uzņēmējiem. Tie ir tādi rīki kā:

  • u.c.

Studenti ir sadalījušies 3 komandās, kas ir atbildīgas par dažādām funkcijām: administratīvās lietas, mārketings, studentu aģentūra (par šo detalizētāk nākamajā rakstā).

Pēc Asana ieviešanas un papildus uzdevuma, kur bija nepieciešams padziļināti izpētīt darbu plānošanas rīkus, studenti uzgāja vēlvienu risinājumu ClickUp, ko izpētīja un nodarbības praktiskā projekta ietvaros ieviesa 3 cilvēku komandai, kas darbojas pie NextGen projekta, lai, digitalizējot komandas darbu plānošanu, padarītu to efektīvāku, ātrāku un pārredzamāku. Saņēmām ļoti pozitīvas atsauksmes no NextGen komandas, ka šis risinājums viņiem ir ļoti palīdzējis optimizēt idkienā veicamās funkcijas un padarījis uzdevumu plānošanu daudz ērtāku un pārredzamāku.

Izskatās, ka studenti arī paši vēlas pāriet uz šo risinājumu, jo tajā esot vairākas funkcijas, kas vēl vairāk uzlabotu ikdienā veicamo darbu un uzdevumu pārvaldību. Lai izmantotu šos rīkus, nācās iepazīt arī Agile principus. (Arī par šo kādā no nākamajiem rakstiem 🙂 )

Tā, nu tas bija pats, pats sākums mūsu aizraujošajam stāstam. Mēs labprāt pastāstīšu vēl detalizētāk, ar lietām, kas atgadījās pa ceļam, kādas kļūdas pieļāvām un kādas mācības guvām, bet vienam rakstam tas būtu daudz par daudz.

Mēs cenšamies ieviest strukturizētu pieeju, kā veidot saturu, kas būtu interesants un noderīgs gan potenciālajiem, gan esošajiem studentiem, gan izglītības iestāžu pārstāvjiem, gan citiem ar uzņēmējdarbību, mārketingu un tehnoloģijām saistītiem cilvēkiem tā, lai tas būtu maksimāli noderīgi un pilnvērtīgi. Nākamajā rakstā turpināsim ziņot par 1.semestra apskatu, pieļautajām kļūdām un mācībām. Sekojiet līdzi gan šeit, gan sociālajos tīklos jaunumiem!
Gaidām gan ieteikumus, gan jautājumus, gan komentārus no Jūsu puses, ko varam darīt labāk!

P.S. Un, protams, aicinām pieteikties visus interesentus uz mūsu Business Academy Bootcamp 2020 divu dienu pasākumu, kas norisināsies 6. un 7. jūnijā Ventspilī. Tā ir iespēja iepazīties ar mums, pasniedzējiem, studiju vidi, kā arī praktiski izjust Business Academy studiju formātu, iegūt noderīgas zināšanas, iespējams, lieliskus draugus un forši pavadī laiku! Piesakies ŠEIT!