Business Academy horizontal PNG

Studē tehnoloģiju uzņēmējdarbību!

Baltijā unikāla, uz praktiskiem projektiem balstīta Profesionālā augstākā izglītība tehnoloģiju uzņēmējdarbībā emocionālās inteliģences, nākotnes kompetenču un tehnoloģiju prasmju attīstīšanai.

Ventspils Augstskola landing
money

Unikāla digitālā studentu aģentūra

Jau 1. mācību gadā pievienojies studentu aģentūrai "Basaful", piedāvā ārpakalpojumus un attīsti savus produktus, lai veidotu sev ienākumus. Iespēja praktizēt mācību saturu, iegūst pieredzi un pelnīt 1000+ EUR mēnesī jau studiju laikā.

Problem-solving

Mācies un gūsti pieredzi darot

80% nodarbību notiek praktisku komandas darbu un meistarklašu formātā, pielietojot apgūtās zināšanas, viesu uzņēmumu problēmu risināšanā un savu uzņēmumu attīstīšanā. Pabeidz studijas ar 3+ gadu praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā!

Kompetences - Business Academy

Apgūsti programmēšanu

Studentiem ir iespēja apgūt programmēšanas pamatus: Python, Javascript, MySQL, HTML, CSS. Iespēja labāk orientēties tehnoloģijās un izprast to iespējas, kā arī pašam radīt tehnoloģiskus risinājumus. un integrācijas. (Vismaz MVP līmenī 🙂 )

Uzņēmējdarbības akadēmija - emocionālā inteliģence 2.0

Attīsti emocionālo inteliģenci 2.0

Kļūsti emocionāli inteliģenta personība ar uzņēmēja domāšanu. Emocionālā inteliģence ir spēja izprast citu cilvēku uzvedību un kontrolēt savas emocijas. Pilnveido empātijas spējas, pašapziņu un pašmotivāciju, līderības un komunikācijas prasmes.

Kļūsti par Līderi
Mūsdienu dinamiskajā Tehnoloģiju laikmetā!

Inovācijas, tehnoloģijas, pašizaugsme un emocionālā inteliģence ir mūsu prioritātes.

Mūsu izglītības programma ir veidota, lai atbilstu mūsdienu darba vides prasībām, palīdzētu katram individuāli izprast savas spēcīgās puses un ļautu pielāgoties nākotnes prasībām!

 

Fakti par bakalaura programmu

Profesionālās bakalaura studiju programma:

«Jaunuzņēmumu vadība» («Start-up Management»)

Studiju ilgums / forma

4 gadi / pilna laika

Apmācību un sarunvaloda

Angļu valoda

Uzņemamo studentu skaits

25 studenti 2020./2021. mācību gadā

Nodarbību plānojums

Modulārs - paralēli ne vairāk kā 2-3 kursi

Studiju sākums 2020./2021.

2020. gada 1. septembris

Studijas koordinē

Ventspils Augstskola

Iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Atsauksmes par programmu

«Atzinīgi vērtējam, ka katram programmas studentam tiks izstrādāts personīgs izaugsmes plāns...»
accenture-logo-square
Accenture
«Inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbībā un izglītotu jaunu cilvēku pēc iespējas ātrāka pilnvērtīga integrēšana darba tirgū, būtu uzskatāmi par ieguvumu ne tikai Ventspilij, bet visai Latvijas ekonomikai kopumā.»
ltrk square
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Jaunuzņēmumu vadība komanda

Komanda

Mūsu pamatsastāva komanda sastāv no IT uzņēmējiem ar jaunuzņēmumu pieredzi un biznesa atbalsta funkcijas pakalpojuma sniedzējiem, akadēmiskā personāla un piesaistītiem profesionāļiem no uzņēmējdarbības vides Latvijā un ārvalstīs.

Visi vieslektori ir praktiķi – cilvēki, kas ikdienā darbojas uzņēmējdarbības vidē un kas spēj dalīties pieredzē ar reāliem piemēriem.

Draugi un atbalstītāji
accenture-logo-square
Jaunuzņēmumu vadība partneri - Infogram logo square 500x
Jaunuzņēmumu vadība partneri - Bite Latvia logo square 500x
Jaunuzņēmumu vadība partneri - Printify logo square 500x

Mācību process

Literatūras apguve

Studenti apgūst zināšanas patstāvīgi, izmantojot ieteikto literatūru, online kursus un citus materiālus.

Diskusiju formāts

Nodarbību laikā studenti diskutē par jauniegūtajām zināšanām gan savā starpā, gan ar pasniedzēju un viesiem.

Praktisks pielietojums

Studenti nodarbību laikā risina uzņēmēju problēmas, kā arī pielieto zināšanas savu uzņēmumu un aģentūras attīstībā.

Salvador Dali

“Intelligence without ambition is a bird without wings.”

“Inteliģence bez ambīcijām ir kā putns bez spārniem”

Piesakies studijām!

This post is also available in: English (Angļu)