Business Academy horizontal PNG

Studē tehnoloģiju uzņēmējdarbību!

Baltijā unikāla, uz praksi balstīta Profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā emocionālās inteliģences, nākotnes kompetenču un tehnoloģiju prasmju attīstīšanai.

Ventspils Augstskola landing
money

Veido ienākumus studiju procesā

Jau 1. mācību gadā veido studentu komandu, dibini uzņēmumu, piedāvā ārpakalpojumus un attīsti savus produktus, lai veidotu sev ienākumus. Iespēja fokusēties uz mācību saturu, nepiestrādājot. *Iegūsti pieredzi un pelni 1000+ EUR mēnesī jau studiju laikā.

Problem-solving

Mācies un gūsti pieredzi darot

80% nodarbību notiek praktisku komandas darbu formātā, pielietojot apgūtās zināšanas, viesu uzņēmumu problēmu risināšanā un savu uzņēmumu attīstīšanā. Cita motivācija zināt! Pabeidz studijas ar 3+ gadu pieredzi dažādos amatos uzņēmējdarbībā!

Kompetences - Business Academy

Attīsti savas kompetences

Studentiem tiek izstrādāts personīgais izaugsmes plāns (PIP) un kopā ar mentoru 4 gadus strādāts pie individuāli pielāgotu kompetenču attīstīšanas un mērķu sasniegšanas. Seko līdzi savai personīgajai izaugsmei un kļūsti spēcīga un magnētiska personība!

Uzņēmējdarbības akadēmija - emocionālā inteliģence 2.0

Attīsti emocionālo inteliģenci 2.0

Kļūsti emocionāli inteliģentāks un Tu kļūsi labāks arī daudzās citās lietās. Emocionālā inteliģence ir spēja izprast citu cilvēku uzvedību un kontrolēt savas emocijas. Pilnveido empātijas spējas, pašapziņu un pašmotivāciju, līderības un komunikācijas prasmes.

Kļūsti par Līderi
Mūsdienu dinamiskajā Tehnoloģiju laikmetā!

Inovācijas, tehnoloģijas, pašizaugsme un emocionālā inteliģence ir mūsu prioritātes.

Mūsu izglītības programma ir veidota, lai atbilstu mūsdienu darba vides prasībām, palīdzētu katram individuāli izprast savas spēcīgās puses un ļautu pielāgoties nākotnes prasībām!

 

Fakti par bakalaura programmu

Profesionālās bakalaura studiju programma:

«Jaunuzņēmumu vadība» («Start-up Management»)

Studiju ilgums / forma

4 gadi / pilna laika

Apmācību un sarunvaloda

Angļu valoda

Uzņemamo studentu skaits

25 studenti 2020./2021. mācību gadā

Nodarbību plānojums

Modulārs - paralēli ne vairāk kā 2-3 kursi

Studiju sākums 2020./2021.

2020. gada 1. septembris

Studijas koordinē

Ventspils Augstskola

Iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Atsauksmes par programmu

«Atzinīgi vērtējam, ka katram programmas studentam tiks izstrādāts personīgs izaugsmes plāns...»
accenture-logo-square
Accenture
«Inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbībā un izglītotu jaunu cilvēku pēc iespējas ātrāka pilnvērtīga integrēšana darba tirgū, būtu uzskatāmi par ieguvumu ne tikai Ventspilij, bet visai Latvijas ekonomikai kopumā.»
ltrk square
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Atskirigs un ambiciozs 1400

Komanda

Mūsu komanda sastāv no uzņēmējiem, akadēmiskā personāla un piesaistītiem profesionāļiem no uzņēmējdarbības vides Latvijā un ārvalstīs.

Visi vieslektori ir praktiķi – cilvēki, kas ikdienā darbojas uzņēmējdarbības vidē un kas spēj dalīties pieredzē ar reāliem piemēriem.

Mācību process

Literatūras apguve

Studenti apgūst zināšanas patstāvīgi, izmantojot ieteikto literatūru, online kursus un citus materiālus.

Diskusijas

Nodarbību laikā studenti diskutē par jauniegūtajām zināšanām gan savā starpā, gan ar pasniedzēju.

Pielietojums

Studenti nodarbību laikā risina uzņēmēju problēmas, kā arī pielieto zināšanas sava uzņēmuma attīstībā.

Salvador Dali

“Intelligence without ambition is a bird without wings.”

“Inteliģence bez ambīcijām ir kā putns bez spārniem”

Piesakies studijām!

This post is also available in: English (Angļu)